Natuur in Lunetten

We hebben deze pagina over de natuur in Lunetten ingedeeld naar locaties in de wijk:

• Twee parken, het Beatrixpark en Park De Koppel,
• De beide Salamanderpoelen, in elk park één,
• Waterlopen in de wijk,
• Binnentuinen,
• De forten (De Lunetten),
• En tenslotte de Natuurtuin.

Achter elke button links, linksonder en rechts zit meer informatie.Terug