De Natuurtuin van Lunetten


De Natuurtuin ligt in het Beatrixpark, bijna tegen de Waterlinieweg aan, tegenover het oude Schoolbiologiegebouw. Het terrein had vroeger een functie in het programma van de schoolbiologie in de wijk. Tegenwoordig is de tuin gesloten voor het publiek.

ligging


De tuin is in 1980 ontworpen als heemtuin, maar kon niet als zodanig worden onderhouden. Bij de verdere ontwikkeling, als natuurtuin, is een afspiegeling van de omgeving van Utrecht gecreëerd. Er zijn ruwweg drie typen “landschap” te onderscheiden:

1. Een zandheuvel met vochtig, kalkrijk, matig voedselrijk grasland;
2. Veengrond: moeras, plas en nat grasland op veen en klei op veen;
3. Bosschages: voornamelijk elzen en wilgen met op de bodem veel stinzenplanten.

In de Natuurtuin groeien en bloeien veel bijzondere planten, waaronder kievitsbloem, gevlekte rietorchis en beemdkroon.
Terug