De salamanderpoelen


Amfibieën in Lunetten

In Lunetten leven veel kikkers, padden en salamanders (amfibieën). In de parken, tuinen en sloten van de wijk voelen deze dieren zich thuis, want er is daar voldoende voedsel en schuilgelegenheid. In januari 2007 is er in park De Koppel, tussen de Seychellen en de A12, door de gemeente Utrecht een salamanderpoel gegraven. Deze poel is een bijzonder geschikte voortplantingsplek voor deze dieren.

Wat is een salamanderpoel?

Een poel is een soort vijver, die niet in verbinding staat met ander water. Daarom komen er geen vissen in voor en dat maakt de poel zeer geschikt voor amfibieën. Vissen zijn namelijk de grootste vijand voor amfibieën. Kikkers, padden en salamanders leggen hun eitjes in het voorjaar in het water. Na enkele weken komen de larven uit. Deze zogenaamde dikkopjes voeden zich met algen. Vissen eten deze eieren en larven graag. Het ontbreken van vis in deze poel geeft daarom meer kansen aan de amfibieën. Het water in deze poel is afkomstig van grond- en regenwater. Daarom kan deze in de zomer droog komen te staan. Vissen kunnen hierin niet overleven. Omdat amfibieën ook op het land kunnen leven is dit voor hen geen probleem.

Beheer

De salamanderpoel is onderdeel van het ‘Groene Web’ in Utrecht. Het ‘Groene Web’ is een ‘groen’ netwerk in Utrecht: het zorgt voor verbindingen waarlangs planten en dieren in de stad kunnen groeien en bewegen. Zo wordt de natuur in de stad gestimuleerd. In 2011 is in het Beatrixpark een tweede poel gegraven. Deze poel ligt vlak bij fort Lunet 3 langs het Ravelijnpad. De salamanderpoelen worden in samenwerking met bewoners van Lunetten beheerd. Deze website houdt u op de hoogte van de ontwikkelingen rond de salamanderpoelen. U kunt de vrijwilligers die meehelpen aan het beheer van de salamanderpoel bereiken op het e-mailadres natuur@lunetten.nl.