De parken in Lunetten

Het Beatrixpark

Aan de noordkant van Lunetten ligt het Beatrixpark, omgeven door twee van de vier 'Lunetten', verdedigingswerken gebouwd ter versterking van de Hollandse Waterlinie. Het ontwerp van het park is van landschapsarchitect Pemmelaar die in dienst was bij de gemeente. Bij de inrichting van het park is rekening gehouden met boomsoorten die van nature in de omgeving voorkomen; de es, wilg, zomereik, zwarte els, hazelaar, sleedoorn, Gelderse roos en Spaanse aak. Het park biedt veel verrassende plekjes en doorkijkjes, en is een erg geliefde plek voor wandelaars en joggers. In 2012 is er door de gemeente samen met bewoners een tweede Lunettense salamanderpoel aangelegd. In het Beatrixpark is ook een Bouwspeeltuin met diverse natuurlijke speelmaterialen in een natuurvriendelijke omgeving.

Park de Koppel

Park de Koppel ligt aan de zuidkant van de wijk. Het ontwerp van dit park is ook van landschapsarchitect Pemmelaar. Vóór met de bouw van de wijk werd begonnen, maakte Lunetten deel uit van de polder Vechter- en Oud-Wulverbroek, één van de polders in het Kromme Rijngebied. Het was agrarisch gebied bestaande uit grasland en enkele vruchtboomgaarden. In park De Koppel is een klein stukje van dit oude landschap behouden gebleven. Andere oude elementen zijn het inundatiekanaal, de Oud-Wulverbroekerwetering en enkele kleinere watergangen. De Koppel is een gevarieerd en natuurrijk park van ongeveer 17 hectare groot, geliefd bij de bewoners van Lunetten. In het park bevindt zich één van de Utrechtse stadsboerderijen, de Koppelsteede, waar regelmatig activiteiten worden georganiseerd. Ook is er een wijktuin, de Hermanshof en een hoogstamboomgaard die nog dateert uit de tijd dat dit agrarisch gebied was. In die boomgaard is een replica te zien van de Limes (een Romeinse grensweg) die door dit gebied heeft gelopen. In park de Koppel is ook de eerste Lunettense salamanderpoel die wordt beheerd door een actieve groep bewoners.
Terug