Natuurgroep Lunetten

Ringslangen? Het IJsvogeltje? De Groene specht? De Rietorchis of zelfs de Moeraswespenorchis? Vleermuizen? Watersalamanders? In de Utrechtse wijk Lunetten komen ze allemaal voor.
De Natuurgroep Lunetten wil dit natuurlijk zo houden, maar vooral versterken. De groep bundelt de activiteiten op het gebied van de natuur in de wijk en fungeert als aanspreekpunt voor het Bewonersoverleg Lunetten (BOL) en de gemeente Utrecht.
Die activiteiten zijn soms heel praktisch - en vereisen laarzen en werkhandschoenen - zoals het beheer van de twee salamanderpoelen in de wijk, de aanleg van broeihopen voor Ringslangen en het jaarlijkse wilgenknotten. Maar soms is het werk abstracter, zoals het meedenken over de bescherming van de natuur bij de spoorwegverbreding of het werken aan een goed plan voor het beheer van de bomen in de wijk.

Deze website geeft alle informatie over de natuur in de wijk en over de Natuurgroep Lunetten. De buttons links geven informatie over de natuur in Lunetten en over activiteiten waaraan je kunt meedoen. Daaronder staat de agenda met activiteiten voor de komende tijd en een formulier om contact op de nemen. Achter de onderste button zit vooral beleidsmatige informatie over de natuur in Lunetten. Rechts staan steeds wisselende bijzonderheden.
cicade
volg ons op facebook